Elektronisk ansökan

 

Elektronisk ansökan kan göras endast under ansökningstid. Ansökningstiden är inom februari månad varje år. 

 

Gör så här:

 • Välj den region där din egen hemort befinner sig uppe till vänster (synliggörs endast under ansökningsperioden). Hemorten är den kommun där du officiellt är skriven. (Detta kan vara men måste alltså inte vara samma som studieort.)
   
 • Östra Nyland tillhör i detta fall Nyland
   
 • Åland tillhör i detta fall Åboland
   
 • Till gruppen Övriga hör alla orter som inte ingår i de tre nämnda regionerna, inklusive utländska hemkommuner.
   
 • Under region-länkarna till vänster hittar du ett elektroniskt formulär. Fyll i formuläret och ladda upp nödvändiga bilagor med hjälp av guiden till vänster om formuläret.
   
 • Den enda bilaga som krävs är ett studieutdrag som visar på avlagda studier. En elektronisk version av utdraget duger.
   
 • NOTERA: Konkordia accepterar INTE försenade ansökningar eller bilagor per e-post!
   
 • NOTERA ÄVEN att medel inte betalas ut retroaktivt, utan gäller för studier från och med sommaren/hösten efter att beslutet kommer (vilket sker i maj/juni).