Kontaktuppgifter

Läs noga igenom kriterierna för ansökan, samt den guide som finns till vänster om ansökningsblanketten. På dessa ställen får du svar på de vanligaste frågorna.

Om det ännu finns något du vill fråga, kontakta förbundet på:

info@konkordia.fi

eller ring: 040-725 1775