Kom ihåg att läsa guiden som finns på ansökningssidan innan du fyller i ansökan!

Kriterier för Svenska Konkordiaförbundets stipendieutdelning

Kriterierna för utdelning av Svenska Konkordiaförbundets stipendier bygger på de önskemål som donatorerna en gång hade om förbundets syfte.

 

 • Stipendiaten är en kvinna som är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland.
   
 • Stipendiaten har svenska som modersmål eller studiespråk.
   
 • Stipendier utdelas för akademiska studier, studier för praktiska yrken (även yrkesinstitutsnivå) och vidareutbildning. Sociala skäl (sjukdom, familjeskäl, svår ekonomisk situation) kan beaktas.
   
 • Studier inom vissa studieområden kan prioriteras (t.ex. yrkeskategorier som är underrepresenterade på svenska).
   
 • Studerande i slutskedet av studierna prioriteras, dvs då de studier man har studierätt till närmar sig slutet. Stipendier utdelas inte för gymnasiestudier, första årets studerande, för postgraduala studier eller till doktorander.
   
 • Stipendiater som inte tidigare beviljats medel från Svenska Konkordiaförbundet prioriteras. 
   
 • Studier i hemlandet prioriteras, men välmotiverade utlandsstudier kan godkännas (utbytesstudier, obligatorisk praktik eller ifall motsvarande utbildning inte ges i Finland).
   
 • Studieprestationer samt studentkårs- eller tutorverksamhet beaktas.
   
 • OBSERVERA ATT MEDEL INTE BETALAS UT RETROAKTIVT!  Stipendierna är därför INTE till för den vår som följer efter ansökan, eftersom medlen betalas ut först i maj eller början av juni. 

 

Ofullständiga, försenade eller retroaktiva ansökningar beaktas inte. DETTA GÄLLER ÄVEN NÖDVÄNDIGA BILAGOR! Alla nödvändiga bilagor bör läggas till den elektroniska ansökan.