Välkommen till Svenska Konkordiaförbundet


AKTUELLT

Årets stipendiater är utsedda. I år utdelas stipendier på 400-800 euro till sammanlagt 76 studerande, av vilka 65 gett sitt godkännande till att namnet publiceras (se listan nedan). Alla stipendiater kontaktas per brev. 

Varma gratulationer till alla stipendiater!
 

Aida Hellsten 

Alexandra Lumme 

Alva Grönholm

Amanda Bruce

Amelie Pajula

Anette Kaitemo

Angelika Loo 

Anna Hasselblatt

Anna Hedström 

Anni Sirviö

Anni Alanko 

Annika Guseff 

Bogdana-Elena Sorinescu 

Carita Kivineva 

Carolina Svartsjö 

Carolina Törnqvist 

Cecilia Hansson

Celeste Nummelin

Charlotta Höykinpuro

Christa Lundström

Emelie Björkell

Emilia Hanhirova

Emilia Kyttälä

Emilia Johansson 

Emma Presley

Esmeralda Laurén 

Evelina Wiberg 

Frida Bergenwall 

Heidi Hulden 

Ida Forsström-Wasiljeff 

Iryna Hansten 

Isabelle Hyytäinen 

Jennifer Myntti 

Jessica Juthman 

Jill Österlund

Josephine Isuls 

Julia Hästö 

Katariina Karhumäki

Lina Nysten 

Linnéa Grankulla 

Lyra Stillman

Madeleine Torvalds

Matilda Dahlgren 

Matilda Lindholm 

Miranda Giljam

Moa Lagström 

NaomiTeir

Nelma Vapaavuori

Nina Nyberg

Pernilla Sjöblom

Pia Calderara 

Rebecka Sretenovic 

Ronja Sjövall 

Saana Majander

Sini Eriksson 

Siri Sundblom 

Sisko-Soma Leminen

Suzan Aledin

Tanja Holmlund 

Thuy Mai Nguyen 

Vanja Snabb 

Vera Arhippainen

Victoria Risberg 

Wanda Grönroos 

Wilma Saari

 

Ansökningstiden är från första till sista februari varje år. Det är möjligt att lämna in en ansökan fram till sista februari kl. 23.59. Besluten om stipendier fattas i maj. Namnen på de som fått stipendium publiceras här på webbplatsen under maj månad. Ett brev till sänds också hem till alla de som erhåller stipendium.
 

HUR ANSÖKA

För att kunna fylla i ansökan krävs ett studieutdrag som visar dina studieprestationer som bilaga. Utdraget kan vara elektroniskt. Följ instruktionerna på sidan 'Ansökan'. OBS: Ha bilagan redo innan du börjar fylla i ansökan! En halvfärdig ansökan går inte att spara. 
 

HUR RAPPORTERA

Den som erhållit bidrag från Svenska Konkordiaförbundet bör redovisa för hur pengarna använts senast 1,5 år efter att pengarna betalats ut. En fritt formulerad redovisning skickas per epost till info@konkordia.fi.

 

VIKTIGT MEDDELANDE: PERSONUPPGIFTSINCIDENT
 

9.4.2020:

Ett meddelande till alla som ansökt om stipendium från Svenska Konkordiaförbundet under de fem senaste åren: en incident har inträffat som gjort det möjligt för en utomstående person att komma in i vårt ansökningsregister.

Konkordiaförbundets ansökningssystem är elektroniskt och de enda som har tillgång till lösenordet till det elektroniska systemet är de som behandlar ansökningarna, dvs Svenska Konkordiaförbundets filialer och centralstyrelse.

Detta år (2020) skedde det dock ett misstag, och meddelandet om hur man kommer in i vårt system sändes till fel epostadress (namnet till en ny styrelsemedlem skrevs fel i adressfältet). Vi har försökt få tag i denna person som meddelandet i misstag gick till, men utan resultat.

Enligt dataskyddsbestämmelserna (GDPR) bör de vars information eventuellt röjts till fel person meddelas om saken. Därför har vi sänt en epost till alla som finns i vårt system. Därtill vill vi informera även denna väg. 

Vi bedömer sannolikheten för att denna incident ska leda till besvär för en enskild sökande som väldigt liten. Om du ändå upptäcker att någon skulle ha felanvänt dina uppgifter ber vi dig genast meddela om detta till Dataombudsmannens byrå (https://tietosuoja.fi/sv/privatpersoner).

Vi beklagar djupt det skedda och gör naturligtvis vårt yttersta för att något dylikt inte ska hända igen. Lösenorden till vårt ansökningssystem är naturligtvis bytt. Alla gamla ansökningar kommer härmed också att raderas från systemet.

Behandlingen av årets stipendier påverkas inte av detta.
 

OM FÖRBUNDET

Svenska Konkordiaförbundet rf finns till för att stöda svenskspråkiga kvinnor i deras studier. Med svenskspråkiga kvinnor menas här kvinnor som är finska medborgare och som antingen har svenska som modersmål eller studiespråk.

Sista ansökningsdagen är sista februari varje år. Ansökan görs elektroniskt via denna webbplats (se "Ansökan"). De obligatoriska bilagorna bör bifogas.

De kriterier som Konkordiaförbundet tar i beaktande då beslut om stipendier fattas hittar du under ”Kriterier”.

Observera att ansökan görs enligt region.

Beslut om vem som beviljas stipendium fattas i maj. Namnen på dem som beviljas stipendium publiceras på denna webbplats under maj månad. De som beviljas ett stipendium får ett beslut om detta per post. Om du inte beviljas stipendium får du inget brev.


Gamla anor

Förbundet grundades redan år 1885 på initiativ av bl.a. Rosina Heikel (se bild i bannern) och Fanny Palmén. Bakgrunden var de nya möjligheter som öppnades för kvinnor efter 1864, då ogifta kvinnor kunde bli myndiga och studera och inneha en tjänst. Många kvinnliga studerande hade dock svårt att finansiera sina studier och förbundet ville hjälpa dem finansiellt. Förbundet delades 1914 på språklig grund, vilket ledde till att Suomalainen Konkordia-liitto (gr. 1919) och Svenska Konkordiaförbundet (gr. 1917) uppstod.
 

I dag delar Svenska Konkordiaförbundet rf ut ca 45 stipendier per år à 400–800 €.
 

Organisation

Förbundet leds av en centralstyrelse. Ordförande för centralstyrelsen är Lia Markelin. Dessutom har varje region sin egen styrelse som går igenom ansökningar från just den regionen. Regionstyrelsernas förslag sänds till centralstyrelsen, som fattar beslut kring den slutliga fördelningen.