Välkommen till Svenska Konkordiaförbundet

 

ÅRETS STIPENDIATER

De som beviljas stipendium från Svenska konkordiaförbundet 2020 är följande:

NYLAND

Alexandra Bruncrona
Amanda Hansson
Amy Bruen
Anna Lång
Anna Stenbäck
Anni Paro
Anni Ylinen
Annika Hansson
Christa Aarnio
Hannah Dang-Kivilompolo
Ida Winquist
Jasmin Grönblad
Jessica Thurin
Josefina Linnokari
Linda Helaskoski
Linda Sundberg
Linda Yrjölä
Linn Westerholm
Maija Ruokonen
Matilda Nyqvist
Mikaela Lindblad
Mikaela Malms
Milla Tengström
Petra Fagerlund
Ronja Mannström
Sophie Sjödahl
Suzanne Ekholm
Zara Wessberg

ÖSTERBOTTEN

Alexandra Fant
Christina Vikstrand
Emilia Bengtström
Fanny Käld
Hanna Sundell
Ida Dahlgren
Jennie Bagge
Jennifer Lindqvist
Johanna Kurman
Julia Fredman
Julia Gäddnäs
Katrina Nylund
Malin Danielsson
Maria Rudbäck
Mirjam Snellman
Nadina Mabinda
Nina Sten
Ronja Hagberg
Sofia Gäddnäs
Sofie Sörhannus
Ulrika Straffans

ÅBOLAND

Alexandra Juthman
Anna Lumme
Anna Öhman
Anna Sandström
Elle Anthoni
Ellen Rancken
Janina Söderling
Johanna Lundström
Julia Liewendahl
Karolina Valkama
Katariina Salo
Lina Thomsen
Lisa Valkonen
Lucinda Kraufvelin
Sabina Rajalin
Sofia Westling

ÖVRIGA

Elin Sundblad
Elsa Iltanen
 

Varma gratulationer till alla stipendiater! De som beviljats stipendium får ett stipendiebrev på posten. De som inte blivit beviljade stipendium meddelas inte separat. 
 

VIKTIGT MEDDELANDE: PERSONUPPGIFTSINCIDENT
 

9.4.2020:

Ett meddelande till alla som ansökt om stipendium från Svenska Konkordiaförbundet under de fem senaste åren: en incident har inträffat som gjort det möjligt för en utomstående person att komma in i vårt ansökningsregister.

Konkordiaförbundets ansökningssystem är elektroniskt och de enda som har tillgång till lösenordet till det elektroniska systemet är de som behandlar ansökningarna, dvs Svenska Konkordiaförbundets filialer och centralstyrelse.

Detta år (2020) skedde det dock ett misstag, och meddelandet om hur man kommer in i vårt system sändes till fel epostadress (namnet till en ny styrelsemedlem skrevs fel i adressfältet). Vi har försökt få tag i denna person som meddelandet i misstag gick till, men utan resultat.

Enligt dataskyddsbestämmelserna (GDPR) bör de vars information eventuellt röjts till fel person meddelas om saken. Därför har vi sänt en epost till alla som finns i vårt system. Därtill vill vi informera även denna väg. 

Vi bedömer sannolikheten för att denna incident ska leda till besvär för en enskild sökande som väldigt liten. Om du ändå upptäcker att någon skulle ha felanvänt dina uppgifter ber vi dig genast meddela om detta till Dataombudsmannens byrå (https://tietosuoja.fi/sv/privatpersoner).

Vi beklagar djupt det skedda och gör naturligtvis vårt yttersta för att något dylikt inte ska hända igen. Lösenorden till vårt ansökningssystem är naturligtvis bytt. Alla gamla ansökningar kommer härmed också att raderas från systemet.

Behandlingen av årets stipendier påverkas inte av detta.

 

AKTUELLT

Årets ansökningstid är 1-29.2.2020. Det är möjligt att lämna in en ansökan fram till 29.2.2020 kl. 23.59. Besluten om stipendier fattas i maj 2020. Namnen på de som fått stipendium publiceras här på webbplatsen under maj månad. Ett brev till sänds också hem till alla de som erhåller stipendium.
 

HUR ANSÖKA

Ansökningstiden är i februari varje år. För att kunna fylla i ansökan krävs följande bilagor: studieutdrag (som visar dina studieprestationer), kopia på pass eller ämbetsbetyg samt beskattningsintyg från föregående beskattningsår (söker du år 2020 gäller beskattningsintyget från 2018). Följ instruktionerna på sidan 'Ansökan'. OBS: Ha bilagorna redo innan du börjar fylla i ansökan!
 

HUR RAPPORTERA

Den som erhållit bidrag från Svenska Konkordiaförbundet bör redovisa för hur pengarna använts senast 1,5 år efter att pengarna betalats ut. En fritt formulerad redovisning skickas per epost till info@konkordia.fi.
 

OM FÖRBUNDET

Svenska Konkordiaförbundet rf finns till för att stöda svenskspråkiga kvinnor i deras studier. Med svenskspråkiga kvinnor menas här kvinnor som är finska medborgare och som antingen har svenska som modersmål eller studiespråk.

Sista ansökningsdagen är sista februari varje år. Ansökan görs elektroniskt via denna webbplats (se "Ansökan"). De obligatoriska bilagorna bör bifogas.

De kriterier som Konkordiaförbundet tar i beaktande då beslut om stipendier fattas hittar du under ”Kriterier”.

Observera att ansökan görs enligt region.

Beslut om vem som beviljas stipendium fattas i maj. Namnen på dem som beviljas stipendium publiceras på denna webbplats under maj månad. De som beviljas ett stipendium får ett beslut om detta per post. Om du inte beviljas stipendium får du inget brev.


Gamla anor

Förbundet grundades redan år 1885 på initiativ av bl.a. Rosina Heikel (se bild i bannern) och Fanny Palmén. Bakgrunden var de nya möjligheter som öppnades för kvinnor efter 1864, då ogifta kvinnor kunde bli myndiga och studera och inneha en tjänst. Många kvinnliga studerande hade dock svårt att finansiera sina studier och förbundet ville hjälpa dem finansiellt. Förbundet delades 1914 på språklig grund, vilket ledde till att Suomalainen Konkordia-liitto (gr. 1919) och Svenska Konkordiaförbundet (gr. 1917) uppstod.
 

I dag delar Svenska Konkordiaförbundet rf ut ca 45 stipendier per år à 400–800 €.
 

Organisation

Förbundet leds av en centralstyrelse. Ordförande för centralstyrelsen är Lia Markelin. Dessutom har varje region sin egen styrelse som går igenom ansökningar från just den regionen. Regionstyrelsernas förslag sänds till centralstyrelsen, som fattar beslut kring den slutliga fördelningen.