Välkommen till Svenska Konkordiaförbundet


AKTUELLT

Årets stipendiater

Årets stipendiater har utsetts. Här följer listan på mottagare (de som gett samtycke till att namnet publiceras), enligt den region ansökan sändes in till. Alla stipendiater får även ett brev hem på posten. I brevet framgår summan som har beviljats. Grattis till alla stipendiater 2023!
 

Nyland:

Blomstedt, Nicolina

Dahlström, Anna

Ek, Wilma 

Engberg, Nea

Grönvik, Lina

Gustafsson, Emma

Häggblom, Alexandra

Hertzberg, Matilda

Isaksson, Sandra

Kallinen, Minea

Källman, Amanda

Krause, Tina

Leinson, Denjah

Lindén, Alexandra

Lindqvist, Ronja 

Löfberg, Melissa

Mäkelä, Alexandra

Oreto, Giulia

Räfså, Anna

Räihä, Nicolina

Råman, Mette

Rantanen, Frida

Udd, Daniela

Valasti, Emilia

Vikatmaa, Nicole

Wikström, Jenny

 

Åboland:

Ahlbäck, Ellen

Alanen, Sandra 

Böckerman, Sandra 

Enberg, Tilde 

Gustafsson, Jessica 

Kaanela, Jenny 

Knuts, Moa

Kosomaa, Elsa 

Laine, Cecilia 

Lindholm, Cassandra 

Lindqvist, Jenny 

Möller, Nora

Sjölund, Sofie

Svahn, Anna 

Wikström, Natalie

Österman, Antonia

 

Österbotten:

Almén, Amanda

Bodbacka, Carolina

Brännback, Fanny

Dahlström, Ida

Granbacka, Nicoline 

Hagberg, Emma 

Häggblom, Annika

Hautamäki, Susanne 

Julin, Sandra

Kackur, Elin 

Kaján, Rebecca

Kuula, Elsa

Lillsunde, Fanny 

Lundström, Ann-Sofi 

Nordbäck, Sofia 

Nordman, Miranda 

Nylén, Anna

Rentola, Mirja 

Rosenback, Frida 

Saikkonen, Oona

Slotte, Erika 

Södergård, Amanda 

Sundsten, Jessika 

Svenlin, Linnea

Tuomivirta, Saara

Vähäkangas, Lilli

Wargh, Catja 

Westerlund, Emma

 

Övriga:

Kalving, K. Matilda

Lindvall, Emma 

Nyman, Johanna 

Sjöblom, Henna 

 

Ansökan

Ansökningstiden är från första till sista februari varje år. Det är möjligt att lämna in en ansökan fram till sista februari kl. 23.59. Besluten om stipendier fattas i maj. Namnen på de som fått stipendium publiceras här på webbplatsen under maj månad. Ett brev till sänds också hem till alla de som erhåller stipendium.
 

HUR ANSÖKA

För att kunna fylla i ansökan krävs ett studieutdrag som visar dina studieprestationer som bilaga. Utdraget kan vara elektroniskt. Följ instruktionerna på sidan 'Ansökan'. OBS: Ha bilagan redo innan du börjar fylla i ansökan! En halvfärdig ansökan går inte att spara. 
 

HUR RAPPORTERA

Den som erhållit bidrag från Svenska Konkordiaförbundet bör redovisa för hur pengarna använts senast 1,5 år efter att pengarna betalats ut. En fritt formulerad redovisning skickas per epost till info@konkordia.fi.

 

VIKTIGT MEDDELANDE: PERSONUPPGIFTSINCIDENT
 

9.4.2020:

Ett meddelande till alla som ansökt om stipendium från Svenska Konkordiaförbundet under de fem senaste åren: en incident har inträffat som gjort det möjligt för en utomstående person att komma in i vårt ansökningsregister.

Konkordiaförbundets ansökningssystem är elektroniskt och de enda som har tillgång till lösenordet till det elektroniska systemet är de som behandlar ansökningarna, dvs Svenska Konkordiaförbundets filialer och centralstyrelse.

Detta år (2020) skedde det dock ett misstag, och meddelandet om hur man kommer in i vårt system sändes till fel epostadress (namnet till en ny styrelsemedlem skrevs fel i adressfältet). Vi har försökt få tag i denna person som meddelandet i misstag gick till, men utan resultat.

Enligt dataskyddsbestämmelserna (GDPR) bör de vars information eventuellt röjts till fel person meddelas om saken. Därför har vi sänt en epost till alla som finns i vårt system. Därtill vill vi informera även denna väg. 

Vi bedömer sannolikheten för att denna incident ska leda till besvär för en enskild sökande som väldigt liten. Om du ändå upptäcker att någon skulle ha felanvänt dina uppgifter ber vi dig genast meddela om detta till Dataombudsmannens byrå (https://tietosuoja.fi/sv/privatpersoner).

Vi beklagar djupt det skedda och gör naturligtvis vårt yttersta för att något dylikt inte ska hända igen. Lösenorden till vårt ansökningssystem är naturligtvis bytt. Alla gamla ansökningar kommer härmed också att raderas från systemet.

Behandlingen av årets stipendier påverkas inte av detta.
 

OM FÖRBUNDET

Svenska Konkordiaförbundet rf finns till för att stöda svenskspråkiga kvinnor i deras studier. Med svenskspråkiga kvinnor menas här kvinnor som är finska medborgare och som antingen har svenska som modersmål eller studiespråk.

Sista ansökningsdagen är sista februari varje år. Ansökan görs elektroniskt via denna webbplats (se "Ansökan"). De obligatoriska bilagorna bör bifogas.

De kriterier som Konkordiaförbundet tar i beaktande då beslut om stipendier fattas hittar du under ”Kriterier”.

Observera att ansökan görs enligt region.

Beslut om vem som beviljas stipendium fattas i maj. Namnen på dem som beviljas stipendium publiceras på denna webbplats under maj månad. De som beviljas ett stipendium får ett beslut om detta per post. Om du inte beviljas stipendium får du inget brev.


Gamla anor

Förbundet grundades redan år 1885 på initiativ av bl.a. Rosina Heikel (se bild i bannern) och Fanny Palmén. Bakgrunden var de nya möjligheter som öppnades för kvinnor efter 1864, då ogifta kvinnor kunde bli myndiga och studera och inneha en tjänst. Många kvinnliga studerande hade dock svårt att finansiera sina studier och förbundet ville hjälpa dem finansiellt. Förbundet delades 1914 på språklig grund, vilket ledde till att Suomalainen Konkordia-liitto (gr. 1919) och Svenska Konkordiaförbundet (gr. 1917) uppstod.
 

I dag delar Svenska Konkordiaförbundet rf ut ca 45 stipendier per år à 400–800 €.
 

Organisation

Förbundet leds av en centralstyrelse. Ordförande för centralstyrelsen är Lia Markelin. Dessutom har varje region sin egen styrelse som går igenom ansökningar från just den regionen. Regionstyrelsernas förslag sänds till centralstyrelsen, som fattar beslut kring den slutliga fördelningen.