Välkommen till Svenska Konkordiaförbundet


AKTUELLT

Årets stipendiater

Svenska Konkordiaförbundets årsmöte har slagit fast stipendiaterna för 2022 (se lista nedan; de som bett om att få vara anonyma syns inte). Alla som beviljats stipendium får också ett stipendiebrev per post. Grattis till årets stipendiater!

 

NYLAND

Amandine Ba

Pia Bengts 

Alexandra Björklund 

Linnéa Ek

Sanna Granqvist

Alexandra Gustafsson

Emilia Håkans

Sofia Hallgren

Anna Handroos

Melanie Holmberg

Marie-Joséphine Holmström

Emma Johansson

Anna Karlsson

Olivia Kortelainen 

Tanya Krause

Säde Kunnas

Karoliina Kuusi 

Ronja Lindholm

Sonja Londen

Satu-Helena Martin

Nina Molander

Amanda Olander

Winnie Ruismäki

Emma Termonen 

Rakel Tiderman

Elin Weckström

Emilia Westerholm

Ida Åstrand

 

ÅBOLAND

Lisa Asplund

Jemima Backman

Ida Bäckström

Anna Brunell

Sofia Forsblom

Louise Hellström

Erica Långbacka

Sofia Niemi

Ida Nygård

Janeta Österberg

Anneke Smedinga

Sofia Strand

Matilda Wendelin

Sarah Woodward

 

ÖSTERBOTTEN

Pamela Abbors

Elisabeth Blomqvist

Susanne Brunell

Julia Carlsson

Jannica Engman

Hanna Enlund

Therése Forsblom

Maria Granfors

Emma Granholm

Emilia Lindell

Marie Lövholm

Elin Nyback

Petra Rauhala

Michaela Sik

Nathalie Sik

Janina Söderman

Hanna Stenlund

Rina Tiala

Julia Vestman

Martina Westerback

Satu Östman

Madel'ene Östring

 

ÖVRIGA

Hanna Lindholm

Frida Koivisto

 

Årsmöte

Svenska Konkordiaförbundet håller ÅRSMÖTE onsdagen den 18 maj kl. 18.00, 2022. Mötet hålls digitalt. Den som önskar delta i mötet ombeds anmäla sig via info@konkordia.fi och får den vägen en länk till mötet. 

Ansökan

Ansökningstiden är inom februari varje år. Det är möjligt att lämna in en ansökan fram till sista februari kl. 23.59. Besluten om stipendier fattas i maj. Namnen på de som fått stipendium publiceras här på webbplatsen under maj månad. Ett brev till sänds också hem till alla de som erhåller stipendium.
 

HUR ANSÖKA

För att kunna fylla i ansökan krävs ett studieutdrag som visar dina studieprestationer som bilaga. Utdraget kan vara elektroniskt. Följ instruktionerna på sidan 'Ansökan'. OBS: Ha bilagan redo innan du börjar fylla i ansökan! En halvfärdig ansökan går inte att spara. 
 

HUR RAPPORTERA

Den som erhållit bidrag från Svenska Konkordiaförbundet bör redovisa för hur pengarna använts senast 1,5 år efter att pengarna betalats ut. En fritt formulerad redovisning skickas per epost till info@konkordia.fi.

 

VIKTIGT MEDDELANDE: PERSONUPPGIFTSINCIDENT
 

9.4.2020:

Ett meddelande till alla som ansökt om stipendium från Svenska Konkordiaförbundet under de fem senaste åren: en incident har inträffat som gjort det möjligt för en utomstående person att komma in i vårt ansökningsregister.

Konkordiaförbundets ansökningssystem är elektroniskt och de enda som har tillgång till lösenordet till det elektroniska systemet är de som behandlar ansökningarna, dvs Svenska Konkordiaförbundets filialer och centralstyrelse.

Detta år (2020) skedde det dock ett misstag, och meddelandet om hur man kommer in i vårt system sändes till fel epostadress (namnet till en ny styrelsemedlem skrevs fel i adressfältet). Vi har försökt få tag i denna person som meddelandet i misstag gick till, men utan resultat.

Enligt dataskyddsbestämmelserna (GDPR) bör de vars information eventuellt röjts till fel person meddelas om saken. Därför har vi sänt en epost till alla som finns i vårt system. Därtill vill vi informera även denna väg. 

Vi bedömer sannolikheten för att denna incident ska leda till besvär för en enskild sökande som väldigt liten. Om du ändå upptäcker att någon skulle ha felanvänt dina uppgifter ber vi dig genast meddela om detta till Dataombudsmannens byrå (https://tietosuoja.fi/sv/privatpersoner).

Vi beklagar djupt det skedda och gör naturligtvis vårt yttersta för att något dylikt inte ska hända igen. Lösenorden till vårt ansökningssystem är naturligtvis bytt. Alla gamla ansökningar kommer härmed också att raderas från systemet.

Behandlingen av årets stipendier påverkas inte av detta.
 

OM FÖRBUNDET

Svenska Konkordiaförbundet rf finns till för att stöda svenskspråkiga kvinnor i deras studier. Med svenskspråkiga kvinnor menas här kvinnor som är finska medborgare och som antingen har svenska som modersmål eller studiespråk.

Sista ansökningsdagen är sista februari varje år. Ansökan görs elektroniskt via denna webbplats (se "Ansökan"). De obligatoriska bilagorna bör bifogas.

De kriterier som Konkordiaförbundet tar i beaktande då beslut om stipendier fattas hittar du under ”Kriterier”.

Observera att ansökan görs enligt region.

Beslut om vem som beviljas stipendium fattas i maj. Namnen på dem som beviljas stipendium publiceras på denna webbplats under maj månad. De som beviljas ett stipendium får ett beslut om detta per post. Om du inte beviljas stipendium får du inget brev.


Gamla anor

Förbundet grundades redan år 1885 på initiativ av bl.a. Rosina Heikel (se bild i bannern) och Fanny Palmén. Bakgrunden var de nya möjligheter som öppnades för kvinnor efter 1864, då ogifta kvinnor kunde bli myndiga och studera och inneha en tjänst. Många kvinnliga studerande hade dock svårt att finansiera sina studier och förbundet ville hjälpa dem finansiellt. Förbundet delades 1914 på språklig grund, vilket ledde till att Suomalainen Konkordia-liitto (gr. 1919) och Svenska Konkordiaförbundet (gr. 1917) uppstod.
 

I dag delar Svenska Konkordiaförbundet rf ut ca 45 stipendier per år à 400–800 €.
 

Organisation

Förbundet leds av en centralstyrelse. Ordförande för centralstyrelsen är Lia Markelin. Dessutom har varje region sin egen styrelse som går igenom ansökningar från just den regionen. Regionstyrelsernas förslag sänds till centralstyrelsen, som fattar beslut kring den slutliga fördelningen.