BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

Enligt Dataskyddsfordningen GDPR (General Data Protection Regulation) ska information om registrering av personuppgifter meddelas de personer som lämnar dessa uppgifter. 

 

Personuppgifter som vi behandlar är de som efterfrågas i ansökan: namn, adress, e-post, telefonnummer, födelsetid, familjestatus, inkomst, kontonummer, studieplats och -inriktning, personliga redogörelser för den egna situationen (hur studierna framskridit, den egna ekonomiska situationen, ändamål för stipendium), studieutdrag samt eventuella andra bilagor som den sökande väljer att skicka in. 

 

Inskickade ansökningar till Svenska Konkordiaförbundet läses av medlemmarna i förbundets centralstyrelse. Ansökningar som skickas in till Nylands filial läses även av styrelsemedlemmarna för Svenska Konkordiaförbundets Nylands filial. Ansökningar som skickas in till Österbottens filial läses även av styrelsemedlemmarna för Svenska Konkordiaförbundets Österbottens filial. Ansökningar som skickas in till Åbolands filial läses även av styrelsemedlemmarna för Svenska Konkordiaförbundets Åbolands filial.

 

Efter lagringsperioden destrueras de ansökningar som inte bifallits. Ansökningar som har skickats in av sökande som får stipendium arkiveras.

 

Inskickade handlingar skickas inte tillbaka. Kontakta Svenska Konkordiaförbundet om du efter handläggningstiden vill ha din ansökan åter.

 

Upprätthållare

 

Svenska Konkordiaförbundets ansökningsregister upprätthålls av Svenska Konkordiaförbundet rf (FO-nummer 2411583-0), info@konkordia.fi.

 

Webbplatsen inklusive ansökningssystemet upprätthålls av Webbhuset Finland Oy Ab (https://www.webbhuset.fi/privacypolicy/).